Phỏng vấn với Arantxa Ramos Huerta

Arantxa Ramos Huerta

Mehico
Jokyu I-1 / Nagano

Hai năm trước, tôi quyết định đi du học ngôn ngữ ở Nhật Bản cùng bạn bè, do tìm hiểu nhiều trường nên Trường Nagano business language hỗ trợ nhiều thứ như tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm, thủ tục sinh sống tại Nhật, v.v. Tôi nghĩ là tốt nhất . Có một số cơ sở ISI trên toàn quốc, nhưng chúng tôi chọn cơ sở Nagano vì đây là một thành phố yên tĩnh và được giải phóng khỏi tiếng ồn của các thành phố như Tokyo và Osaka. Thành phố Ueda tỉnh Nagano là một thành phố nơi bạn có thể thư giãn và học tập, được bao quanh bởi những ngọn núi và có thể ngắm cảnh đẹp mỗi ngày . Ở trường, tôi chỉ nói và viết bằng tiếng Nhật mỗi ngày, vì vậy tôi có thể ngay lập tức cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Sau một năm rưỡi tốt nghiệp , tôi quyết định học lên khóa học trở thành nhà chuyên môn cấp cao về hoạt hình ở Kyoto, nơi tôi hiện đang sống. Tất cả là nhờ các thầy cô đã lo mọi thủ tục để tôi học tiếp lên .

top