Chính sách bảo mật

  • Home
  • Chính sách bảo mật

Tập đoàn ISI (Công ty toàn cầu ISI, Công ty ISI, và Công ty giáo dục ISI Gakuen; sau đây xin được nhắc đến như là “Tập đoàn”) có triết lý như sau: “Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người hoàn thành được giấc mơ của mình và bồi dưỡng xã hội toàn cầu bằng cách tạo nên một môi trường giáo dục cho sự phát triển của nguồn nhân lực trên thế giới.” Công việc chủ yếu của tập đoàn liên quan đến giáo dục tiếng Nhật, các công tác về trường chuyên môn và lĩnh vực du học. Chúng tôi luôn phấn đấu hơn nữa để cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục.

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng trong khâu điều chỉnh và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và những người liên quan đến tập đoàn bởi vì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những hoạt động kinh doanh như vậy.

Dưới đây là những quy định về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tập đoàn. Chúng tôi đám bảo sẽ thực hiện và duy trì bằng việc cho các thành viên hội đồng quản trì và nhân viên đều hiểu rõ về những quy định này.

  1. Liên quan đến việc xử lí thông tin cá nhân của các doanh nghiệp, của nhân viên cũng như những người khác, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, điều khoản, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã được ban hành và quy định bởi chính phủ quốc gia.
  2. Để xử lý việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, việc thu thập sẽ được thực hiện bằng các biện pháp hợp pháp,công bằng, có mục đích rõ ràng. Trong trường hợp vượt ra ngoài mục đích sử dụng đã được chỉ định, chúng tôi đảm bảo thông tin cá nhân sẽ không bị sử dụng ngoài mục đích đã được thông báo và thoả thuận lại.
  3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục chống lại rủi ro của những vụ việc như truy cập gian lận, mất mát, phá hủy, giả mạo hay rò rỉ thông tin cá nhân được xử lý trong Tập đoàn một cách an toàn, hợp lý.
  4. Tập đoàn sẽ xử lý các yêu cầu tiết lộ, sửa chữa, xóa hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân, cũng như khiếu nại và tham vấn của các cá nhân một cách chân thành và kịp thời nhất.
  5. Chúng tôi sẽ duy trì hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và liên tục cải thiện, thay đổi để phù hợp trong từng hoàn cảnh, xu hướng xã hội liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và yêu cầu của khách hàng.

Được viết vào: ngày 1 tháng 4 năm 2006
Sửa đổi: ngày 23 tháng 3 năm 2015

Masaaki Ogino, Chủ tịch
ISI Global Inc. / ISI Inc.

Shojiro Ogino, Chủ tịch
Tổng công ty giáo dục ISI Gakuen

[Đại diện cho thắc mắc về Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân]
Tổng cục
ISI Global
2-29-14 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0022
Điện thoại: 03-5960-1330
E-mail: somu@isi-global.com
*Để biết thông tin cụ thể về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo “Xử lý thông tin cá nhân” của mỗi trường.

Công ty sẽ cố gắng xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân đã được ủy thác, dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn ISI.

1.  Định nghĩa thông tin cá nhân
“Thông tin cá nhân” trong các quy định này đề cập đến thông tin liên quan của một cá nhân cái mà có thể nhận dạng hoặc xác định danh tính của một cá nhân cụ thể. Cụ thể, nó có nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến một cá nhân, chẳng hạn như tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư, ngày sinh, thành phần gia đình, tình trạng sức khỏe và điểm số, v.v.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân                                                                                                                                                 Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các mục đích dưới đây.
(1) Gửi tài liệu / liên hệ với cá nhân
(2) Nghĩa vụ như một tổ chức giáo dục (tuyển sinh / lựa chọn, tham dự các lớp học / đánh giá, liên hệ với sinh viên tốt nghiệp, v.v.)
(3) Để sử dụng chung trong nhóm ISI
(4) Cho các mục đích khác liên quan đến các mục đích bên trên

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp dưới đây.
(1) Khi người đó (học sinh hoặc người giám hộ của mình) đồng ý
(2) Khi đã có yêu cầu dựa trên luật pháp hoặc quy định
(3) Khi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khoẻ của một người và nhận thức được là một trường hợp cấp thiết
(4) Khi đã được công nhận rằng cần phải cho người giám hộ của học sinh biết về tình trạng đi học hoặc điểm số của học sinh
(5) Khi du lịch nước ngoài, đơn xin thị thực, sắp xếp chuyến bay, thủ tục ở nhà trọ hoặc ký túc xá, nhập học, đón tại sân bay hoặc giới thiệu công việc bán thời gian

4. Sử dụng chung thông tin cá nhân
Công ty có thể chia sẻ việc sử dụng thông tin cá nhân đã được ủy thác với các công ty thuộc tập đoàn được liệt kê trong phạm vi sử dụng chia sẻ bên dưới.

Các mục thông tin cá nhân để sử dụng chung Tên sinh viên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư, quốc tịch, trường liên kết, lớp, năm và tháng ghi danh / tốt nghiệp, chân dung (ảnh / video), bản thảo / tác phẩm
Các công ty để sử dụng chung
Phạm vi sử dụng chung
ISI Global Inc.
Tổng công ty giáo dục ISI Gakuen
Phạm vi sử dụng chung hoạt động PR / Gây quỹ / Tham gia các sự kiện xã hội / Xác nhận an toàn và cung cấp thông tin trong trường hợp khẩn cấp
Chịu trách nhiệm quản lý Chủ tịch công ty

5. Gửi thông tin cá nhân
Để tiến hành thuận lợi với các hoạt động, công ty có thể cung cấp một phần hoạt động của mình cho bên được uỷ thác trong phạm vi cần thiết. Trong trường hợp như vậy, công ty và từng công ty của Tập đoàn sẽ tiến hành giám sát phù hợp, bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận về việc xử lý với bên được uỷ thác với các hoạt động của mình.

6. Xóa bỏ thông tin cá nhân
Khi phán quyết đã được đưa ra,  công ty sẽ bãi bỏ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp dựa trên mục đích sử dụng, đảm bảo rằng nó sẽ không được sử dụng cho các mục đích đó trong tương lai. (thông tin bị bãi bỏ sẽ không được phục hồi)

7. Thắc mắc về thông tin cá nhân
Trong trường hợp chúng tôi nhận được một trong những yêu cầu dưới đây từ sinh viên về thông tin cá nhân mà công ty quản lý, công ty sẽ tôn trọng và xử lý vấn đề cần thiết trong phạm vi hợp lý.
(1) Tiết lộ nội dung
(2) Sửa đổi / gia hạn / ngừng sử dụng
(3) Rút một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận đã được cung cấp cho công ty để sử dụng thông tin cá nhân
Xin vui lòng chịu cước phí phát sinh.

8. Tư vấn hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân
Mọi thắc mắc về tư vấn hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của công ty, vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường của bạn được liệt kê dưới đây.

[Thông tin liên hệ]

ISI Inc.

Mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu. 8:30~17:30

Cơ sở Takadanobaba (Trường ngôn ngữ ISI)

TEL: 03-5155-6886 FAX: 03-5155-6887
Email: ils@isi-global.com

Cơ sở Kyoto (Trường ngôn ngữ ISI, Kyoto)
TEL: 075-803-6120 FAX: 075-803-6130
Email: isikyoto@isi-global.com

Công ty sẽ cố gắng xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân đã được ủy thác, dựa trên Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tập đoàn ISI.

1.  Định nghĩa thông tin cá nhân
“Thông tin cá nhân” trong các quy định này đề cập đến thông tin liên quan của một cá nhân cái mà có thể nhận dạng hoặc xác định danh tính của một cá nhân cụ thể. Cụ thể, nó có nghĩa là tất cả các thông tin liên quan đến một cá nhân, chẳng hạn như tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư, ngày sinh, thành phần gia đình, tình trạng sức khỏe và điểm số, v.v.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân                                                                                                                                                 Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các mục đích dưới đây.
(1) Gửi tài liệu / liên hệ với cá nhân
(2) Nghĩa vụ như một tổ chức giáo dục (tuyển sinh / lựa chọn, tham dự các lớp học / đánh giá, liên hệ với sinh viên tốt nghiệp, v.v.)
(3) Để sử dụng chung trong nhóm ISI
(4) Cho các mục đích khác liên quan đến các mục đích bên trên

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp dưới đây.
(1) Khi người đó (học sinh hoặc người giám hộ của mình) đồng ý
(2) Khi đã có yêu cầu dựa trên luật pháp hoặc quy định
(3) Khi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khoẻ của một người và nhận thức được là một trường hợp cấp thiết
(4) Khi đã được công nhận rằng cần phải cho người giám hộ của học sinh biết về tình trạng đi học hoặc điểm số của học sinh
(5) Khi du lịch nước ngoài, đơn xin thị thực, sắp xếp chuyến bay, thủ tục ở nhà trọ hoặc ký túc xá, nhập học, đón tại sân bay hoặc giới thiệu công việc bán thời gian

4. Sử dụng chung thông tin cá nhân
Công ty có thể chia sẻ việc sử dụng thông tin cá nhân đã được ủy thác với các công ty thuộc tập đoàn được liệt kê trong phạm vi sử dụng chia sẻ bên dưới.

Các mục thông tin cá nhân để sử dụng chung Tên sinh viên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư, quốc tịch, trường liên kết, lớp, năm và tháng ghi danh / tốt nghiệp, chân dung (ảnh / video), bản thảo / tác phẩm
Các công ty để sử dụng chung
Phạm vi sử dụng chung
ISI Global Inc.
Tổng công ty giáo dục ISI Gakuen
Phạm vi sử dụng chung hoạt động PR / Gây quỹ / Tham gia các sự kiện xã hội / Xác nhận an toàn và cung cấp thông tin trong trường hợp khẩn cấp
Chịu trách nhiệm quản lý Chủ tịch công ty

5. Gửi thông tin cá nhân
Để tiến hành thuận lợi với các hoạt động, công ty có thể cung cấp một phần hoạt động của mình cho bên được uỷ thác trong phạm vi cần thiết. Trong trường hợp như vậy, công ty và từng công ty của Tập đoàn sẽ tiến hành giám sát phù hợp, bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận về việc xử lý với bên được uỷ thác với các hoạt động của mình.

6. Xóa bỏ thông tin cá nhân
Khi phán quyết đã được đưa ra,  công ty sẽ bãi bỏ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp dựa trên mục đích sử dụng, đảm bảo rằng nó sẽ không được sử dụng cho các mục đích đó trong tương lai. (thông tin bị bãi bỏ sẽ không được phục hồi)

7. Thắc mắc về thông tin cá nhân
Trong trường hợp chúng tôi nhận được một trong những yêu cầu dưới đây từ sinh viên về thông tin cá nhân mà công ty quản lý, công ty sẽ tôn trọng và xử lý vấn đề cần thiết trong phạm vi hợp lý.
(1) Tiết lộ nội dung
(2) Sửa đổi / gia hạn / ngừng sử dụng
(3) Rút một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận đã được cung cấp cho công ty để sử dụng thông tin cá nhân
Xin vui lòng chịu cước phí phát sinh.

8. Tư vấn hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân
Mọi thắc mắc về tư vấn hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của công ty, vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường của bạn được liệt kê dưới đây.

[Thông tin liên hệ]

Công ty giáo dục ISI Gakuen

Cơ sở Ikebukuro (Cao đẳng ngôn ngữ ISI )

TEL: 03-5957-2410 / FAX: 03-5957-2420
Email: ilc@isi-global.com
Mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu. 8:30~17:30

Cơ sở Nagano  (Cao đẳng ngôn ngữ và kinh doanh Nagano)
TEL: 0268-23-7220 / FAX: 0268-22-4977
Email: nbl@isi-global.com
Mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu. 8:30~17:30

top