INFORMATION

16.Oct.2019

INFORMATION

Thông báo về tình trạng sau cơn bão số 19

Gửi đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 19 và những người có liên quan.
Chúng tôi chân thành cảm thông sâu sắc, đồng thời cầu nguyện cho sự an toàn của bạn cũng như việc các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phục hồi sớm nhất có thể.

Tình hình tại Trường Nhật ngữ ISI sau khi cơn bão số 19 đi qua đã được xác nhận, theo đó chúng tôi xác nhận tất cả học sinh đều an toàn và nhà trường không gặp vấn đề gì trong việc quản lý, vận hành trường, vì vậy xin mọi người hãy yên tâm..

top