Accès

9F Sunshine 60 Bld., 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6009
TEL : +81-3-5960-1335 FAX: +81-3-5960-1336
E-mail : info@isi-global.com

ISI Language School

2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo 171-0022
TEL : +81-3-5155-6886 FAX: +81-3-5155-6887
E-mail : ils@ils-global.com

ISI Language College

1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
TEL : +81-3-5957-2410 FAX: +81-3-5957-2420
E-mail : ilc@isi-global.com

ISI Language School, Kyoto

6-6 Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8497
TEL : +81-75-803-6120 FAX: +81-75-803-6130
E-Mail : isikyoto@isi-global.com

Nagano Business and Language College

3-5-18 Chuo, Ueda-city, Nagano 386-0012
TEL : +81-268-23-7220 FAX: +81-268-22-4977
E-mail : nbl@isi-global.com

top