Sự kiện – Tokyo, Takadanobaba

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Ngắm hoa anh đào
 • Thi thử (cuộc thi dành cho du học sinh EJU / bên ngoài trường)
 • Tham quan (Yomiuri Land)
 • Buổi hướng dẫn về việc học lên Đại học (bên trong trường)
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • Hướng dẫn học lên theo từng lĩnh vực  (bên trong trường)
 • Buổi định hướng đại học, cao đẳng (bên ngoài trường)
 • EJU
 • Thi giữa kì

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Sự kiện
 • JLPT
 • Hoạt động ngoại khóa
 • Khám sức khoẻ
 • Lễ hội Bon (Tùy chọn)
 • Tập huấn phòng cháy
 • Buổi định hướng đại học
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • Ngày hội thể thao
 • Buổi định hướng học lên
 • Tham quan khuôn viên trường đại học
 • Thi cuối kì

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Thi thử (cuộc thi dành cho du học sinh EJU / bên ngoài trường)
 • Buổi định hướng đại học
 • Chuyến tham quan bằng xe buýt
 • EJU
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • JLPT
 • Tiệc Giáng sinh
 • Kỳ thi giữa kỳ

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • ISI FESTA – Thi hùng biện
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • Lễ hội Setsubun
 • Kỳ thi cuối kỳ
 • Làm niên giám tốt nghiệp
 • Lễ tốt nghiệp

top