Sự kiện – Tokyo, Takadanobaba

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Ngắm hoa (Công viên quốc gia Shinjuku Gyoen)
 • Tham gia Expo tìm hiểu việc học lên
 • Buổi giới thiệu học lên Đại học
 • Buổi phỏng vấn việc làm
 • Buổi xem kịch Kabuki
 • Hướng dẫn học lên (trong nội bộ trường)
 • Buổi hướng dẫn học lên (bên ngoài trường)
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Thi giữa kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Sự kiện Tanabata
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Hoạt động ngoại khóa theo từng lớp
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Lễ hội Obon (Bon Odori)
 • Hướng dẫn học lên
 • Buổi hướng dẫn của Nippon Hotel
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Buổi hướng dẫn học lên (bên ngoài trường)
 • Hoạt động ngoại khóa tùy theo cấp học
 • Lễ hội mùa thu
 • Thi cuối kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Buổi hướng dẫn học lên (bên ngoài trường)
 • Dã ngoại tại Disneyland Tokyo
 • Tham quan trường Trung học phổ thông
 • Tiệc Halloween
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Tiệc Giáng sinh
 • Thi giữa kì (học kì sau)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Lễ hội ISI – Thi thuyết trình
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Lễ hội Setsubun
 • Thi cuối kì (học kì sau)
 • Viết tuyển tập bài viết Tốt nghiệp
 • Lễ Tốt nghiệp

top