Sự kiện – Cơ sở Nagano

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Ngắm hoa anh đào
 • Hội thao
 • Tư vấn học tập
 • Giao lưu văn hóa sinh viên
 • Hướng dẫn an toàn giao thông
 • EJU
 • Thi giữa kì

 • Đi tham quan
 • Lễ hội Ueda Gion
 • Lễ hội Bon
 • JLPT
 • Dã ngoại
 • Thi cuối kì

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tư vấn học tập
 • Lễ hội NBL
 • EJU
 • Khám sức khoẻ
 • Tiệc Giáng sinh
 • Cuộc thi minh hoạ
 • JLPT
 • Thi giữa kì

 • Thư pháp đầu năm
 • Thi hùng biện
 • Thi cuối kì
 • Lễ tốt nghiệp

top