Sự kiện – Cơ sở Kyoto

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tiệc chào mừng + câu lạc bộ trò chuyện
 • Ngắm hoa anh đào
 • Trải nghiệm nghệ thuật trà đạo
 • Du lịch Kyoto (tuỳ chọn)
 • Universal studios Japan (tuỳ chọn)
 • Thuỷ cung (tuỳ chọn)
 • Thi giữa kì
 • Buổi định hướng đại học, cao đẳng
 • EJU

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tiệc chào mừng + câu lạc bộ trò chuyện
 • Trải nghiệm nghệ thuật trà đạo
 • Trải nghiệm Thiền
 • Trải nghiệm dệt Nishijin Ori
 • Lễ hội Gion
 • Du lịch Kyoto (tuỳ chọn)
 • Universal studios Japan (tuỳ chọn)
 • Thuỷ cung (tuỳ chọn)
 • Du lịch bằng xe bus
 • Thi cuối kì
 • JLPT
 • Hướng dẫn học lên đại học, cao đẳng

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tiệc chào mừng + câu lạc bộ trò chuyện
 • Trải nghiệm nghệ thuật trà đạo
 • Trải nghiệm Thiền
 • Du lịch Kyoto (tuỳ chọn)
 • Universal studios Japan (tuỳ chọn)
 • Thuỷ cung (tuỳ chọn)
 • Lễ hội Halloween
 • Lễ giáng sinh
 • Thi giữa kì
 • JLPT

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Tiệc chào mừng + câu lạc bộ trò chuyện
 • Trải nghiệm nghệ thuật trà đạo
 • Trải nghiệm Thiền
 • Trải nghiệm viết thư pháp năm mới
 • Du lịch Kyoto (tuỳ chọn)
 • Universal studios Japan (tuỳ chọn)
 • Thuỷ cung (tuỳ chọn)
 • Thi hùng biện
 • Làm niên giám tốt nghiệp
 • Lễ tốt nghiệp
 • Kỳ thi cuối kỳ / Kỳ thi tốt nghiệp

top