Sự kiện – Cơ sở Kyoto

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng Tân sinh viên
 • Câu lạc bộ giao tiếp + uống mừng Tân sinh viên
 • Ngắm hoa
 • Đại hội Bowling
 • Tham quan Kyoto (tùy chọn)
 • Tham quan Universal Studios (tùy chọn)
 • Hướng dẫn học lên
 • Trải nghiệm Ẩm thực Daitoku-ji Shojin
 • Thi giữa kì (học kì đầu)
 • Buổi hướng dẫn học lên
 • Trải nghiệm gặp gỡ Maiko
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng Tân sinh viên
 • Câu lạc bộ giao tiếp + uống mừng Tân sinh viên
 • Tham quan Kyoto (tùy chọn)
 • Lễ hội Gion
 • Trải nghiệm kịch Kabuki (tùy chọn)
 • Tham quan Universal Studios (tùy chọn)
 • Hướng dẫn học lên
 • Trải nghiệm làm đậu phụ và gia vị
 • Trải nghiệm nhuộm vải Yuzen
 • Thi cuối kì (học kì đầu)
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng Tân sinh viên
 • Câu lạc bộ giao tiếp + uống mừng Tân sinh viên
 • Trải nghiệm trà đạo
 • Tham quan Kyoto (tùy chọn)
 • Trải nghiệm trang trí Kamon
 • Tham quan Universal Studios (tùy chọn)
 • Trải nghiệm làm quạt
 • Tiệc Halloween
 • Trải nghiệm xem Maiko
 • Tiệc Giáng sinh
 • Thi giữa kì (học kì sau)
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng Tân sinh viên
 • Câu lạc bộ giao tiếp + uống mừng Tân sinh viên
 • Trải nghiệm trà đạo
 • Trải nghiệm thiền Zazen
 • Khai bút đầu năm mới
 • Tham quan Kyoto (tùy chọn)
 • Tham quan Universal Studios (tùy chọn)
 • Tham quan Thủy cung (tùy chọn)
 • Thi thuyết trình
 • Lễ Tốt nghiệp
 • Lễ Tốt nghiệp
 • Thi cuối kì (học kì sau)/Thi tốt nghiệp

top