Sự kiện – Tokyo, Ikebukuro

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Kiến học tại sở đúc tiền
 • Khu vui chơi Tokyo Disneyland
 • Thi thử
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • Bảo tàng Edo Tokyo
 • EJU
 • Kỳ thi giữa kỳ

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Huấn luyện tình huống khẩn cấp
 • Du lịch Tokyo
 • Sự kiện
 • Lễ hội Bon
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • JLPT
 • Kiến học phòng chống thiên tai
 • Buổi định hướng đại học
 • Kì nghỉ hè
 • Khám sức khoẻ
 • Ngày hội thể thao
 • Kỳ thi cuối kỳ

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Lễ hội Halloween
 • Tham quan bằng xe bus
 • EJU
 • Buổi định hướng đại học
 • Tư vấn cá nhân về việc học lên
 • Tiệc Giáng sinh
 • JLPT
 • Kỳ thi giữa kỳ

 • Lễ nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Trải nghiệm viết thư pháp năm mới
 • ISI FESTA – Thi hùng biện
 • Làm niên giám tốt nghiệp
 • Kỳ thi cuối kỳ / Kỳ thi tốt nghiệp
 • Lễ tốt nghiệp

top