Sự kiện – Tokyo, Ikebukuro

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Trải nghiệm làm giấy Nhật Bản thủ công
 • Hướng dẫn học lên
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Tham quan bảo tàng Edo-Tokyo
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Thi giữa kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Sự kiện Tanabata
 • Lễ hội Obon (Bon Odori)
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Buổi hướng dẫn học lên
 • Giờ học trải nghiệm
 • Lễ hội văn hóa
 • Tham quan Suntory
 • Thi cuối kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Sự kiện Yukata cho Tân sinh viên
 • Tiệc Halloween
 • Tham quan vườn Nhật Hamarikyu
 • Kì thi đánh giá năng lực du học Nhật Bản (EJU)
 • Buổi hướng dẫn học lên
 • Buổi tư vấn cá nhân về học lên
 • Tiệc Giáng sinh
 • Kì thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
 • Thi cuối kì (học kì đầu)

 • Buổi hướng dẫn Nhập học
 • Tiệc chào mừng
 • Khai bút đầu năm mới
 • Lễ hội ISI – Thi thuyết trình
 • Viết tuyển tập bài viết Tốt nghiệp
 • Thi cuối kì (học kì sau)/Thi tốt nghiệp
 • Lễ Tốt nghiệp

top