[อีเว้นท์] ทาคาดะโนะบาบะ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ชมดอกซากุระ
 • การสอบจำลอง (นอกโรงเรียน)
 • กิจกรรม (โยมิอุริแลนด์)
 • งานแนะแนวเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • แนะแนวด้านการศีกษา
 • แนะแนวด้านสาขาอาชีพต่างๆ
 • งานแนะแนวเรียนต่อวิทยาลัย
 • สอบ EJU
 • สอบกลางภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • สอบ JLPT
 • ทัศนศึกษา
 • ตรวจสุขภาพ
 • กิจกรรมรำบงโอโดริ (ไม่บังคับ)
 • การซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
 • งานแนะแนวเรียนต่อวิทยาลัย
 • แนะแนวด้านการศีกษา (รายบุคคล)
 • งานกีฬาสี
 • งานแนะแนวเรียนต่อวิทยาลัย
 • ทัวร์แคมปัส (มหาวิทยาลัย Rikkyo)
 • สอบปลายภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • การสอบจำลอง (ไม่บังคับ)
 • งานแนะแนวเรียนต่อวิทยาลัย
 • ทัศนศึกษา (ทัวร์ด้วยรถบัส)
 • สอบ EJU
 • แนะแนวด้านการศีกษา
 • สอบ JLPT
 • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส
 • สอบกลางภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เทศกาล ISI FESTA
 • แนะแนวด้านการศีกษา
 • งานเซ็ทสึบุน (ไม่บังคับ)
 • การทำหนังสือรุ่นสำหรับผู้จบการศึกษา
 • สอบปลายภาค
 • งานจบการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top