[อีเว้นท์] นางาโนะ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ชมดอกไม้
 • เทศกาลกีฬา
 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
 • การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • เทศกาลศรีลังกา
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • สอบกลางภาคครึ่งแรก

 • ทริปท่องเที่ยวนักเรียน
 • เทศกาลอุเอดะกิออน
 • เทศกาลฤดูร้อน
 • เทศกาลรำวงญี่ปุ่น
 • การบรรยายการเตรียมการสัมภาษณ์
 • ทัวร์รถบัส
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร
 • สอบปลายภาคครึ่งแรก

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
 • เทศกาล NBL
 • เทศกาลฮาโลวีน
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • การตรวจสุขภาพนักเรียน
 • ปาร์ตี้คริสต์มาส
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • การสอบกลางภาคครึ่งหลัง

 • เริ่มต้นปีใหม่
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • การสอบปลายภาคครึ่งหลัง
 • พิธีสำเร็จการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top