[อีเว้นท์] โตเกียว

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ และ การพูดคุยสนทนา
 • ชมดอกซากุระ
 • พิธีชงชา
 • ทัวร์ Kyoto Highlights (ไม่บังคับ)
 • เข้าชม Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kaiukan (ไม่บังคับ)
 • สอบกลางภาค
 • งานแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัย
 • สอบ EJU

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ และ การพูดคุยสนทนา
 • พิธีชงชา
 • การทำสมาธิแบบ Zen
 • เข้าชมผ้านิชิจิน (ชุดประจำชาติ)
 • เทศกาลกิอง
 • ทัวร์ Kyoto Highlights (ไม่บังคับ))
 • เข้าชม Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kaiukan (ไม่บังคับ)
 • บัสทัวร์
 • สอบ JLPT
 • แนะแนวด้านสาขาอาชีพต่างๆ
 • สอบปลายภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ และ การพูดคุยสนทนา
 • พิธีชงชา
 • การทำสมาธิแบบ Zen
 • ทัวร์ Kyoto Highlights (ไม่บังคับ)
 • เข้าชม Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kaiukan (ไม่บังคับ)
 • งานเลี้ยงวันฮัลโลวีน
 • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส
 • สอบปลายภาค
 • สอบ JLPT

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ และ การพูดคุยสนทนา
 • พิธีชงชา
 • การทำสมาธิแบบ Zen
 • กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันญี่ปุ่น
 • ทัวร์ Kyoto Highlights (ไม่บังคับ)
 • เข้าชม Universal Studios Japan (ไม่บังคับ))
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kaiukan (ไม่บังคับ)
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • การทำหนังสือรุ่นสำหรับผู้จบการศึกษา
 • งานจบการศึกษา
 • สอบปลายภาค / สอบเพื่อจบการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top