[อีเว้นท์] โตเกียว

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ + ชมรมสนทนา
 • ชมดอกไม้
 • การแข่งขันโบว์ลิ่ง
 • ทัวร์เที่ยวชมเมืองเกียวโต (ไม่บังคับ)
 • Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต
 • Daitokuji shojin Cuisine
 • สอบกลางภาคครึ่งแรก
 • งานบรรยายการศึกษาต่อ
 • ประสบการณ์ Maiko
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ + ชมรมสนทนา
 • ทัวร์เที่ยวชมเมืองเกียวโต (ไม่บังคับ)
 • เทศกาลกิออน
 • ประสบการณ์คาบูกิ (ไม่บังคับ)
 • Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต
 • ทำมิโสะและชิจิมิ
 • การย้อมสี Yuzen
 • สอบปลายภาคครึ่งแรก
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ + ชมรมสนทนา
 • ประสบการณ์พิธีชงชา
 • ทัวร์เที่ยวชมเมืองเกียวโต (ไม่บังคับ)
 • สัญลักษณ์ครอบครัว
 • Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • การทำพัด
 • ปาร์ตี้ฮาโลวีน
 • ประสบการณ์ไมโกะ
 • ปาร์ตี้คริสต์มาส
 • การสอบกลางภาคครึ่งหลัง
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ + ชมรมสนทนา
 • ประสบการณ์พิธีชงชา
 • การทำสมาธิแบบเซน
 • การแข่งขันคัดลายมือ
 • ทัวร์เที่ยวชมเมืองเกียวโต (ไม่บังคับ)
 • Universal Studios Japan (ไม่บังคับ)
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (ไม่บังคับ/ไม่บังคับ)
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • งานรับปริญญา
 • พิธีสำเร็จการศึกษา
 • การสอบปลายภาคครึ่งหลัง/การสอบจบการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top