[อีเว้นท์] อิเคบุคุโระ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ประสบการณ์การทำกระดาษญี่ปุ่นแฮนด์เมด
 • งานแนะแนวเส้นทางในอนาคต
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • พิพิธภัณฑ์เอโดะโตเกียว
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • สอบกลางภาคครึ่งแรก

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • ทัวร์ NHK Studio Park
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • การแข่งขันรำวง
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • งานบรรยายการศึกษาต่อ
 • ชั้นเรียนประสบการณ์
 • เทศกาลวัฒนธรรม
 • ทัวร์ซันโทรี่
 • สอบปลายภาคครึ่งแรก

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • งานเทศกาลยูกาตะนักเรียนใหม่
 • ปาร์ตี้ฮาโลวีน
 • สวนฮามะริคิว
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • งานบรรยายการศึกษาต่อ
 • การแนะแนวเส้นทางอาชีพรายบุคคล
 • ปาร์ตี้คริสต์มาส
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • การสอบกลางภาคครึ่งหลัง

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • การแข่งขันคัดลายมือ
 • การประกวดสุนทรพจน์ ISI FESTA
 • จัดทำหนังสือรุ่น
 • การสอบปลายภาคครึ่งหลัง/การสอบจบการศึกษา
 • พิธีสำเร็จการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top