[อีเว้นท์] อิเคบุคุโระ

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • เข้าชมโรงกษาปณ์ของญี่ปุ่น
 • เข้าชม Tokyo Diney Resort
 • การสอบจำลอง
 • แนะแนวด้านการศึกษา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว
 • สอบ EJU
 • สอบกลางภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • การซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
 • ทริปโตเกียว
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • กิจกรรมรำบงโอโดริ
 • แนะแนวด้านการศึกษา
 • สอบ JLPT
 • เข้าชม Life Safety Learning Center
 • งานแนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัย
 • ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 • ตรวจสุขภาพ
 • งานกีฬาสี
 • สอบปลายภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • งานเลี้ยงวันฮัลโลวีน
 • ทัศนศึกษาด้วยรถบัส
 • สอบ EJU
 • งานแนะแนวศึกษาต่อ
 • การให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อรายบุคคล
 • งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาส
 • สอบ JLPT
 • สอบกลางภาค

 • งานปฐมนิเทศ
 • งานเลี้ยงต้อนรับ
 • กิจกรรมประกวดการเขียนพู่กันญี่ปุ่น
 • เทศกาล ISI FESTA
 • การทำหนังสือรุ่นสำหรับผู้จบการศึกษา
 • สอบปลายภาค / สอบเพื่อจบการศึกษา
 • งานจบการศึกษา

*ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

top