หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสแตนดาร์ด

ISI มีหลักสูตรและโปรแกรมมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

 • คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ ซึ่งในหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • นักเรียนในระดับกลางและสูงสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกนอกเหนือจากวิชาเรียนปกติได้
คลาสภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน คลาสหลัก + วิชาเลือก
9 เดือน 9 เดือน 9 เดือน
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ I ระดับ II ระดับ III
JLPT
N5 N4 N4 N3 N2 N2 N1 N1 N1
EJU
220 250 280 300 320 340
CEFR
A1 A2 B1 B2 C1 C2
คันจิ 150 300 500 800 1100 1400 1700 2000 มากกว่า 2000
คลาส โรงเรียน
ทาคาดะโนะบาบะ อิเคบุคุโระ เกียวโต นางาโนะ
คลาสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
คลาสเตรียมเข้าบัณฑิตวิทยาลัย เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนแผนการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และวิธีเขียนรายงานการวิจัยนอกเหนือจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นปกติ
คลาสเตรียมเข้าวิทยาลัย มุ่งเน้นเตรียมสอบ JLPT เพื่อการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ และทดลองเรียนในคลาสต่างๆของวิทยาลัย
คลาสเตรียมสอบ JLPT ทำข้อสอบ JLPT จำลองและเรียนรู้วิธีที่จะทำคะแนนสูงในการสอบ
คลาสสนทนา พัฒนาทักษะการสนทนาโดยการแสดงละครและทำกิจกรรมต่างๆ
คลาสหางาน นักเรียนจะได้เรียนรู้มารยาททางธุรกิจและเข้าเยี่ยมชมบริษัทญี่ปุ่น  
คลาส ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
หลักสูตรพื้นฐาน วิชาเลือก
คลาสเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย มีในทุกคลาส เตรียมสอบ EJU
คลาสเตรียมเข้าบัณฑิตวิทยาลัย คลาสเตรียมความพร้อม / คลาสพื้นฐาน / คลาสปฏิบัติ
คลาสเตรียมเข้าวิทยาลัย คลาสเตรียมสอบ JLPT N1-N3 / ทดลองเรียนในวิทยาลัย
คลาสเตรียมสอบ JLPT คลาสเตรียมสอบ N1 / คลาสเตรียมสอบ N2
คลาสสนทนาเชิงประยุกต์ คลาสสนทนา
คลาสหางาน คลาสหางาน

ในระดับต้น นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและทักษะการพูดฟังอ่านเขียนในหลักกสูตรที่มีความสมดุล ในระดับกลาง นักเรียนจะมีคลาสหลัก 16 ชั่วโมงและวิชาเลือกสำหรับ EJU หรือ JLPT 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนจะมีกิจกรรม การฝึกพูด และการนำเสนองานวิจัยขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาญี่ปุ่น ในคลาส EJU นักเรียนจะได้ฝึกอ่านจับใจความ ฟัง-อ่านจับใจความ และเขียนเรียงความ นอกจากนี้ยังมีการฝึกทำข้อสอบเก่าและเรียนวิธีตอบคำถามเพื่อจะทำคะแนนสูงในการสอบ EJU

นักเรียนที่มีสามารถทำการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้ (สำเร็จการศีกษาในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย)

นักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวอย่างครอบคลุม จะมีทั้งการแนะแนวในห้องเรียนและการแนะแนวตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาพูดคุยกับนักเรียนที่แคมปัสด้วย ในการแนะแนวตัวต่อตัว เราให้คำแนะนำนักเรียนด้านขั้นตอนการสมัครและเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับนักเรียนของ ISI เข้าเรียนผ่านการแนะนำของเรา

คลาสถูกแบ่งเป็นคลาสเตรียมความพร้อม คลาสพื้นฐาน และคลาสปฏิบัติ เราจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับบัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุ่นหรือผู้ที่เคยผ่านการเขียนแผนการวิจัยมาก่อน ทางโรงเรียนจะช่วยนักเรียนตั้งแต่การเลือกสถาบันและการเขียนเรียงความ ไปจนถึงการเขียนแผนการวิจัยหรือการเตรียมสอบสัมภาษณ์ บางครั้งเรามีการเดินทางไปยังห้องสมุดรัฐสภาแห่งชาติเพื่อหาข้อมูลที่นักเรียนต้องการ นอกจากนี้อาจมีการเตรียมสอบ JLPT หากนักเรียนต้องการ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าทางโรงเรียนมีความมีความยืดหยุ่นและดำเนินการตามความต้องการหรือสถานการณ์ของนักเรียน

นักเรียนที่สามารถทำการสมัครเข้าเรียนต่อในบัณฑิตวิทยาลัยญี่ปุ่นได้ (สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี)

เราจะช่วยนักเรียนหาสถาบันที่นักเรียนสามารถทำวิจัยในหัวข้อที่ต้องการได้และข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ของสาขาวิชานั้นๆ เราจะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับวิธีติดต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย แนวทางการทำวิจัย และวิธีเข้าหาอาจารย์ด้วย นอกจากนี้เรามีการฝึกสอบสัมภาษณ์ตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ต้องการ

เราสามารถหาติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆให้ได้หากนักเรียนต้องการ ติวเตอร์จะช่วยนักเรียนในการคิดเนื้อหาของการวิจัยและการเขียนแผนการวิจัยเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องการได้ ในคลาสนี้ เราให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่จนกว่านักเรียนจะเขียนแผนการวิจัยเสร็จ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอาจไม่มีบริการสำหรับบางสาขาวิชา ดังนั้นกรุณาสอบถามล่วงหน้า)

 • ในระดับต้น นักเรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานและทักษะการพูดฟังอ่านเขียนในหลักกสูตรที่มีความสมดุล
 • ในระดับกลาง นักเรียนจะมีคลาสหลัก 16 คลาสต่อสัปดาห์และวิชาเลือกเช่นคลาสเตรียมสอบ JLPT หรือคลาสสนทนาอย่างน้อย 2 – 4 คลาสต่อสัปดาห์ (แล้วแต่แคมปัส)
 • ห้องเรียนที่มีนักเรียนมาจากประเทศที่ไม่ใช้อักษรคันจิจะมีการเน้นเรียนคันจิเป็นพิเศษเพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีปัญหา
 • นอกจากนี้ ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นระยะๆเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้น
 • เรามีการจัดทดลองเรียนคลาสวิทยาลัยประมาณ 3-4 ครั้งต่อปี  ซึ่งนักเรียนมีโอกาสลองเรียนในคลาสและเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยต่างๆก่อนทำการสมัคร กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะสมัครเรียนสถาบันใด

นักเรียนที่สามารถทำการสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยญี่ปุ่นได้ (สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

ไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนภาคเรียนไหน นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียนต่อและการแนะแนวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนที่ ISI   นักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวในห้องเรียนและการแนะแนวตัวต่อตัว และยังมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาพูดคุยกับนักเรียนที่แคมปัสด้วย ในการแนะแนวตัวต่อตัว เราให้คำแนะนำนักเรียนด้านการเรียนต่อและเช็คใบสมัครเรียนของนักเรียน  มหาวืทยาลัยหลายแห่งรับนักเรียนของ ISI เข้าเรียนผ่านการแนะนำของเราและนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษเช่นส่วนลดค่าเทอมอีกด้วย

เราให้ความช่วยเหลือในการเขียนฟอร์มประวัติส่วนตัวและแผนการเรียน รวมถึงการเตรียมสอบสัมภาษณ์

 • นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ JLPT N1 และ N2 ที่มีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม
 • ในช่วงเวลา 3 เดือนของภาคเรียนเดือนเมษายนและสิงหาคมเป็นช่วงการเตรียมสอบระยะสุดท้าย
 • นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเก่าและข้อสอบจำลองหลายๆรอบเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบคำถามและแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง
 • ในช่วง 3 เดือนของภาคเรียนเดือนกรกฎาคมและมกราคม นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานทางคำศัพท์ การฟังจับใจความ และการอ่านจับใจความ นอกจากนักเรียนจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการสอบแล้ว นักเรียนยังได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอีกด้วย

นักเรียนที่ต้องการสอบผ่าน JLPT N2 หรือ N1

นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสนทนาผ่านการพูดคุยเป็นกลุ่มในหัวข้อทั่วไปจนถึงหัวข้อที่มีความซับซ้อน กิจกรรมพิเศษในคลาสเรียนมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในบางครั้งมีนักเรียนมหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นมาพูดคุยหรือเล่นเกมส์กับนักเรียน นักเรียนยังได้ฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่นโดยการลองพากษ์อนิเมะอีกด้วย

นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูด

 • มีการสอนทักษะต่อไปนี้: “ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ” “การสื่อสาร” “การทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ” ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
 • ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะในการนำเสนอโดยการใช้วิธี “ประเมินจุดแข็งของตนเอง” ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถนำเสนอข้อดีและคุณสมบัติของตนเองให้กับบริษัทญี่ปุ่น
 • นักเรียนในคลาสจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและมารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่น
 • เราให้การช่วยเหลือนักเรียนในหลายๆด้านเช่นการฝึกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและการแนะแนวนอกชั่วโมงเรียนในช่วงหางาน
 • นักเรียนสามารถทำการวิเคราะห์บริษัทต่างๆโดยการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หางาน

ผู้ที่ต้องการสมัครขอวีซ่าทำงานในญี่ปุ่น (ผู้ที่มีวุฒิปรัญญาตรีหรือประกาศนียบัติวิชาชีพ)

เนื้อหาของคลาสแบ่งออกเป็นสองประเภท – “ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ” และ “การหางาน” ในส่วนของ “ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ” นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นโดยการเรียนคำศัพท์ทางธุรกิจและภาษาสุภาพ ในส่วนของ “การหางาน” นักเรียนจะได้เรียนมารยาททางธุรกิจและการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นจากคู่มือการหางาน ดังนั้นนักเรียนจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้นักเรียนจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีหางานในญี่ปุ่นด้วย

ในการช่วยเหลือนักเรียนด้านการหางาน เราไม่ได้แค่วิเคราะห์ตลาดงานและฝึกเขียน entry sheet หรือฝึกสัมภาษณ์งานให้นักเรียนเท่านั้น แต่เรายังให้การแนะแนวแบบตัวต่อตัวและทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยเรื่องการหางานและเว็บไซต์หางานให้นักเรียนด้วย นอกจากนี้ นักเรียนจะมีโอกาสพบปะกับชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นเมื่อเข้าเยี่ยมบริษัทต่างๆ สำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร นักเรียนสามารถเข้าชมงานสัมมนาหางานสำหรับนักเรียนต่างชาติและงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นในแคมปัสโดยบริษัทที่ต้องการจ้างนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจะมีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคลและอาจได้กำหนดสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท

top