คลาสสัมผัสวัฒนธรรม(แคมปัสเกียวโตเท่านั้น)

1. ที่เกียวโตนักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลาสสัมผัสวัฒนธรรมเป็นคลาสที่การใช้หัวข้อที่นักเรียนคุ้นเคยมากมายประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นไปที่การสนทนา ไวยากรณ์การและการอ่านเขียน ในชั้นเรียนเราได้เตรียมโปรแกรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยการประสบสัมผัสจริงกับวัฒนธรรมและแสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมมากเพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างมากมายในขณะที่เรียน

2. เปิดรับจำนวนจำกัด 15 คนต่อชั้น

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นเรียน15 คน เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายและการดูแลที่ทั่วถึงจึงเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร

3. เป็นคลาสที่นักเรียนสามารถรู้สึกถึงการพัฒนาการของตัวเองได้ง่าย

ใช้แบบเรียนวิธีของ CAN DO และกำหนดเป้าหมายในชั้นเรียนอย่างชัดเจนทุกครั้งว่า “…..ทำให้ได้” เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้สึกถึงพัฒการด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นของตัวเองได้ ถึงแม้ว่าระยะเวลาการเรียนนั้นจะสั้น

การเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนมีการแบ่งออกเป็นสามระดับ ชั้นต้น Ⅰ ชั้นต้น Ⅱ และชั้นกลาง Ⅰ แต่ละระดับมีเป้าหมายการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

ระดับมาตรฐาน JLPT ระดับมาตรฐาน CEFR จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
ระดับต้น N5 A1 แต่ละชั้นเรียน เรียน10สัปดาห์ 200ชั่วโมง
N4 A2
ระดับกลาง N3 B1
  • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของโรงเรียน
  • มีเรียนสองคาบต่อวัน หนึ่งคาบเท่ากับ 90 นาที
  • ชั้นเรียนตอนเช้าเร่ิมเวลา 8:50 – 12:00 ตอนบ่ายบางวันมีกิจกรรมเสริม
  • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นคือ 15 คน

【ช่วงเช้า】

  • คาบที่ 1 : 8: 50 – 10: 20
  • คาบที่ 2 : 10: 30 – 12: 00

ISI ดำเนินการสอบประเมินเพื่อแยกชั้นเรียนผ่านทางออนไลน์ก่อนการเข้าเรียน ซึ่งสามารถเข้ารับการทดสอบได้จากเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นักเรียนสามารถตรวจสอบชั้นเรียนของตัวเองได้ทันทีหลังจากมาถึงญี่ปุ่นและเริ่มต้นชีวิตนักเรียนได้ นอกจากนี้เรายังจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นที่เหมาะกับระดับภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายของตัวเองได้ หากรู้สึกว่าชั้นเรียนนั้นไม่ตรงกับระดับภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง มีช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนชั้นเรียนได้ กรุณาปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนตลอดภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบประเมินผล ส่วนนักเรียนที่เข้าเรียนไม่เต็มหนึ่งภาคเรียนจะไม่มีสิทธิ์ ผลการสอบจะออกในภาคเรียนถัดไป ดังนั้นหากนักเรียนไม่ได้วางแผนที่จะลงเรียนในภาคเรียนถัดไป กรุณาปรึกษากับอาจารย์ประจำชั้นของตัวเองเกี่ยวกับวิธีรับผลการสอบ

  1. คะแนนมาจากการประเมินแบบCAN​ DO การสอบย่อยและผลการสอบปลายภาคปลายของแต่ละภาคการศึกษา
  2. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ​ A + (90-100 คะแนน), A (80-89 คะแนน), B (70-79 คะแนน), C (60-69 คะแนน), D (59 คะแนนหรือน้อยกว่า)

ใบรับรองการศึกษาจะออกให้สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนมากกว่า80%ขึ้นไป

top