หลักสูตรระยะยาว

1. เปิดรับสมัครเข้าเรียนปีละ4ครั้ง

เปิดรับสมัครเข้าเรียนปีละ4ครั้งสำหรับแคมปัสทาคาดะโนะบาบะ แคมปัสอิเคบุคุโระและแคมปัสเกียวโต ยกเว้นแคมปัสนางาโนะที่เปิดรับปีละ2ครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม

2. ปีการศึกษาเริ่มจากเดือนเมษายน

ปีการศึกษาของโรงเรียนญี่ปุ่นโดยทั่วไปเร่ิมจากเดือนเมษายน ปีแรกของการเข้าเรียนจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนมีนาคมปีถัดไปนับเป็นหนึ่งปีแรก จากเดือนเมษายนปีถัดไปจนถึงเดือนมีนาคมปีถัดไปนับเป็นปีที่สองของการศึกษา

3. ระบบอาจารย์ผู้สอน

มีอาจารย์ประจำอยู่ในชั้นเรียนดังนั้นคุณสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลาทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตภายในโรงเรียน แต่ละแคมปัสโรงเรียนมีพื้นที่พิเศษสำหรับให้คำปรึกษา ดังนั้นคุณสามารถวางใจได้ในความปลอดภัยสำหรับการสนทนาที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ

4. การช่วยเหลือในด้านอาชีพ

ถ้าคุณเข้าเรียนจากระดับเริ่มต้น การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลจะเริ่มในเดือนตุลาคมของปีแรก (ระดับกลางขึ้นไปจะเริ่มได้ทันที) หลังจากนั้นจะมีการให้คำปรึกษาเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาตามปกติแล้วคุณสามารถขอเข้ารับการให้คำปรึกษากับอาจารย์ประจำชั้นของคุณได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการ และในแต่ละแคมปัสจะมีที่ปรึกษาด้านอาชีพซึ่งจะร่วมมือกับอาจารย์ประจำชั้น เพื่อพยายามที่จะสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหรือต้องการหางานทำอย่างเต็มที่
>> ดูรายละเอียดความช่วยเหลือในด้านอาชีพ

5. วิชาเลือก

จากระดับกลาง II ขึ้นไป จะเริ่มเรียนวิชาเลือกสัปดาห์ละสองคาบ (หนึ่งคาบเรียนเท่ากับ 90 นาที) วิชาเลือกเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิชาเลือกเตรียมสอบ EJU (มหาวิทยลัย / วิทยาลัยวิชาชีพ) วิชาเลือกเตรียมสอบวัดระดับ JLPT วิชาเลือกฝึกสนทนา วิชาเลือกเตรียมหางาน คุณสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้ตามเป้าหมายในอนาคตหลังจบการศึกษาโดยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น สำหรับรายละเอียดโปรดดูหัวข้อ “วิชาเลือก” ด้านล่าง

6. แคมปัสทาคาดะโนะบาบะเปิด “คลาสเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ” สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยลัยชั้นนำ

ที่แคมปัสทาคาดะโนะบาบะได้เปิดคลาสเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น เมื่อจบการเรียนระดับพื้นฐาน I แล้ว นักเรียนสามารถทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในคอร์สนี้ได้ นักเรียนที่สอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สพิเศษนี้ โปรดทราบสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในเดือนมกราคมจะไม่สามารถสอบเข้าคอร์สนี้ได้

7. กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตามแต่ละโรงเรียนในเครือ ISI จะมีการจัดกิจกรรมอีเวนท์ต่างๆ กรุณาดูกิจกรรมของโรงเรียนในหน้าต่อไปนี้
>> ดูรายละเอียดกิจกรรมของโรงเรียน

ในการเรียนการสอนจะมีการแบ่งระดับออกเป็นแปดระดับ แต่ละระดับมีวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ระดับมาตรฐาน JLPT ระดับมาตรฐาน CEFR จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์
ระดับต้น N5 A1 แต่ละชั้นเรียน เรียน10สัปดาห์ 200ชั่วโมง
N4 A2
ระดับกลาง N3 B1
N2
B2
ระดับสูง N2/N1
N1
C1

นักเรียนระดับกลางⅡขั้นไปสามารถเลือกลงเรียนวิชาเลือกได้2ครั้งต่อสัปดาห์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง ※สำหรับวิชาเลือกจะมีการสำรวจจากแบบสอบถามในตอนต้นของแต่ละภาคเรียน โปรดทราบ บางวิชาเลือกอาจไม่มีการเปิดเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน ※ ไม่รวมคลาสเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ

วิชาเลือกและแคมปัสที่เปิดสอน รายละเอียดวิชา เงื่อนไขการสมัคร
ศึกษาต่อระดับปริญาโท
(โรงเรียนที่เปิด) แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ แคมปัสเกียวโต
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าเช่นสอนการเขียนแผนการวิจัยและการเขียนเรียงความขนาดสั้น ที่จำเป็นสำหรับการสอบ
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศของตนจึงจะมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโท
เตรียมสอบ EJU
(แคมปัสที่เปิดสอน) ทุกแคมปัส
เตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการและเตรียมสอบ EJU(การสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ)
(เงื่อนไขการสมัคร) จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากหลักสูตรการเรียน 12 ปีในประเทศของตน
เตรียมสอบ JLPT
(แคมปัสที่เปิด) ทุกแคมปัส
เตรีมความพร้อมโดยมุ่งเน้นไปที่ข้อสอบที่มักจะออกสอบและข้อสอบเก่า ก่อนการสอบจริงมีการจัดการจำลองการสอบ
(เงื่อนไขการสมัคร) สำหรับผู้ที่ต้องการสอบผ่านระดับ N1 และ N2 (สำหรับการสอบวัดระดับ N3 จะดำเนินการโดยทางโรงเรียน)
ฝึกสนทนา
(แคมปัสที่เปิด) ทุกแคมปัส
มุ่งพัฒนาทักษะการสนทนาผ่านการสวมบทบาท การอภิปรายโต้ตอบและการปฏิบัติภาคสนาม
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาของตนเอง
เตรียมหางาน
(แคมปัสที่เปิด) ทุกแคมปัส
เตรียมความพร้อมสำหรับการหางานผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เช่นวิธีเขียนเรซูเม่ ฝึกการสัมภาษณ์และฝึกทักษะการนำเสนอ มีทัศนศึกษาเยี่ยมชมบริษัท และการแนะนำบริษัท สำหรับนักเรียน ISI เท่านั้น
(เงื่อนไขการสมัคร) ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การขอวีซ่าทำงานเช่นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในประเทศของตน

คลาสเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่แคมปัสทาคาดะโนะบาบะ เป็นคอร์สที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น เมื่อจบการเรียนระดับพื้นฐาน I แล้ว นักเรียนสามารถทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในคอร์สนี้ได้ นักเรียนที่สอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สพิเศษนี้ คอร์สนี้จะมีการเรียนการสอนที่เร็วกว่าคอร์สปกติ และเนื้อหาที่เรียนเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ EJU และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย. โปรดทราบสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในเดือนมกราคมจะไม่สามารถสอบเข้าคอร์สนี้ได้

 • เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของโรงเรียน
 • มีเรียนสองคาบต่อวัน หนึ่งคาบเท่ากับ 90 นาที
 • ชั้นเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ขึ้นอยู่กับตอนเลือกเวลาสมัครเข้าเรียน
 • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้นคือ 20 คน

【ช่วงเช้า】

 • คาบที่ 1 : 8: 50 – 10: 20
 • คาบที่ 2 : 10: 30 – 12: 00

【ช่วงบ่าย】

 • คาบที่ 1: 13: 00 – 14: 30
 • คาบที่ 2 : 14: 40 – 16: 10

ISI ดำเนินการสอบประเมินเพื่อแยกชั้นเรียนผ่านทางออนไลน์ก่อนการเข้าเรียน ซึ่งสามารถเข้ารับการทดสอบได้จากเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นักเรียนสามารถตรวจสอบชั้นเรียนของตัวเองได้ทันทีหลังจากมาถึงญี่ปุ่นและเริ่มต้นชีวิตนักเรียนได้ นอกจากนี้เรายังจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเส้นทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นที่เหมาะกับระดับภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายของตัวเองได้ หากรู้สึกว่าชั้นเรียนนั้นไม่ตรงกับระดับภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง มีช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนชั้นเรียนได้ กรุณาปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน

 1. คะแนนมาจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบเรียน การสอบย่อย การบ้านและผลการสอบปลายภาคปลายของแต่ละภาคการศึกษา
 2. ในใบแสดงผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาจะแบ่งผลคะแนนออกเป็น 5 ระดับในการประเมิน A + (90-100 คะแนน) A (80-89 คะแนน) B (70-79 คะแนน) C (60-69 คะแนน) D (59 คะแนนหรือน้อยกว่า) นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินของแต่ละภาคการศึกษาของตัวเองได้จากเว็บไซต์​ทางโรงเรียน

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและผลการเรียนคือระดับ C หรือสูงกว่า นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นไปสู่ระดับที่สูงได้ (ดูรายละเอียดการประเมิน ด้านบน) หากผลการเรียนคือระดับ D ทางโรงเรียนจะมอบหมายให้นักเรียนทำผลงานมาส่ง การประเมินการเลื่อนชั้นจะดูจากผลลัพธ์ของผลงานร่วมกับการประชุมของทางอาจารย์เพื่อที่จะตัดสินว่าให้สามารถเลื่อนชั้นได้หรือไม่ แต่ถ้าหากถูกตัดสินไม่ให้เลื่อนชั้น นักเรียนต้องเรียนซ้ำชั้นเดิมอีกครั้ง

หากนักเรียนผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้นักเรียนจะได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม เมื่ออนุมัติให้สำเร็จการศึกษานักเรียนจะได้รับ “ใบประกาศนิยบัตรหรือใบยืนยันการจบหลักสูตร”

 • จบหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปีด้วยวีซ่านักเรียน (หนึ่งปีครึ่งที่แคมปัสนางาโนะ) และยังคงอยู่จนถึงจบชั้นเรียนในเดือนมีนาคม
 • อัตราการเข้าเรียนเท่ากับ 80% หรือมากกว่า
 • ผลการเรียนตอนสำเร็จการศึกษาจะต้องได้ระดับ C หรือสูงกว่าในทุกวิชา
 • ระดับภาษาตอนสุดท้ายคือระดับกลาง II หรือสูงกว่า

สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขข้างบน

 1. สำหรับนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะมีการออกใบประกาศนิยบัตรหรือใบยืนยันการจบหลักสูตรให้ หากผ่านเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด
  ・อัตราการเข้าเรียนเท่ากับ 80% หรือมากกว่า
  ・ผลการเรียนตอนสำเร็จการศึกษาจะต้องได้ระดับ C หรือสูงกว่าในทุกวิชา
 2. ในกรณีที่ต้องการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน เฉพาะผู้แจ้งความประสงค์เท่านั้นทางโรงเรียนจะออก “ ใบรับรองสถานศึกษา” โดยมีค่าธรรมเนียม
 3. ในกรณีที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรีและโทในเดือนตุลาคม เฉพาะผู้แจ้งความประสงค์เท่านั้นทางโรงเรียนจะออก “ ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา” โดยมีค่าธรรมเนียม”

top