หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเจนเนอรัล

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยรวม หลักสูตรนี้มีวิชาเลือกหลากหลายตั้งแต่ชั้นระดับต้น

  • คุณสามารถเลือกคลาสเรียนตามเป้าหมายของคุณ เช่นถ้าคุณอยากฝึกการสนทนา สอบผ่าน JLPT หรือเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อคลาส: 15 คน เนื่องจากชั้นเรียนมีขนาดเล็ก คุณสามารถเข้าถึงอาจารย์และมีส่วนรวมในห้องเรียนมากขึ้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
  • คลาสเรียนมีตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับ JLPT N3 การขึ้นไปถึงระดับ N3 จากระดับต้นใช้เวลา 9 เดือน

ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับ JLPT N3

  • คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไปมีคลาสเรียน 2 คลาสต่อวันและวิชาเลือกแบ่งเป็น 4 คลาส คือ คลาสสนทนา คลาสสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น คลาสเตรียมสอน JLPT และคลาสการเขียนและการอ่าน
  • กิจกรรมนอกห้องเรียน มีกิจกรรมต่างๆที่ให้โอกาสนักเรียนเที่ยวรอบๆเมืองและพบปะกับนักเรียนจากคอร์สอื่น
  • มีกิจกรรมต่างๆที่ให้โอกาสนักเรียนเที่ยวรอบๆเมืองและพบปะกับนักเรียนจากชั้นเรียนอื่น
  • กิจกรรมทางวัฒนธรรมและทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆในช่วงวันหยุด (สำหรับผู้ที่ทำการสมัคร)

คลาสที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

นักเรียนสามารถดูเนื้อหาที่เรียนไปผ่านแท็บเล็ตเพื่อทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ แคมปัสที่เกียวโตมีสื่อโซเชียลที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรม และเกียวโต

เปิดรับนักเรียนทุกเดือน

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าเรียนในวันจันทร์แรกของทุกเดือนเท่านั้น

มีคอร์สระยะตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

คุณสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสถานะการเรียนและการทำงานของคุณ (ใช้เวลา 9 เดือนในการขึ้นสู่ระดับ N3)

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อคลาสคือ 15 คน เนื่องจากชั้นเรียนมีขนาดเล็ก คุณสามารถเข้าถึงอาจารย์และมีส่วนรวมในห้องเรียนมากขึ้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

การพัฒนาที่ชัดเจน

การระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละคลาสอย่างชัดเจนตามเทคนิคการสอนสอนแบบ can-do ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายว่าตนเองกำลังเน้นทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านไหน คุณจะสามารถมองเห็นถึงพัฒนาการของตนเองโดยการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว

ประกาศนียบัตร

นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจบคอร์สและใบประเมินผลด้านภาษาญี่ปุ่นในวันสุดท้ายของการเรียน

คาบ เวลา จันทร์ อังคาร พุทธ พฤหัส ศุกร์
1 8:50
9:35
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
2 9:45
10:30
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3 10:40
11:25
วิชาเลือก วิชาเลือก สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น + ฟรีเวิร์ค วิชาเลือก วิชาเลือก
4 11:35
12:20
วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก

 

คลาสภาษาญี่ปุ่น
9 เดือน
ระดับต้น ระดับกลาง
เทียบเท่า JLPT N5 N4 N3
เทียบเท่า CEFR A1 A2 B1

 

เนื้อหาของคลาสเรียนจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่นักเรียนได้รับในแต่ละสัปดาห์ คุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองและของประเทศอื่นในระหว่างการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการพูดคุยกับเพื่อนร่วมห้อง ดังนั้นคุณจะได้เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

คลาสสำหรับเตรียมสอบ JLPT ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม เน้นเสริมทักษะความรู้ของนักเรียนในด้านคำศัพท์ ไวยกรณ์ การอ่านจับใจความ และการฟัง นักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบเก่าและแก้ไขจุดอ่อนของตนเองก่อนเข้าสอบ

ผู้ที่ต้องการสอบผ่าน N4 หรือ N3

เนื้อหาของคลาสเรียนจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่นักเรียนได้รับในแต่ละสัปดาห์์ นักเรียนจะมีโอกาสเรียบเรียงและพูดนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ต่อหน้าเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นได้ ในบางโอกาสจะมีการเชิญชาวญี่ปุ่นเข้ามาร่วมฝึกการสนทนากับนักเรียน

นักเรียนจะได้อ่านและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ทักษะการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมีการพัฒนา

top