[แนะนำคณาจารย์ ]อาจารย์ฮิโรกิ อิวามะ

อาจารย์ฮิโรกิ อิวามะ

แคมปัสนางาโนะ
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

คุณตัดสินใจมาเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเมื่อไหร่และเพราะอะไร
ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่โรงเรียนสอนภาษา ผมทำงานด้านการบริการในบริษัทอื่นมาก่อน ณ ที่บริษัทนั้นผมมีโอกาสติดต่อแลกเปลี่ยนกับผู้คนจากประเทศต่าง ๆ ทุกวัน ด้วยความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองทำให้สามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมที่แตกต่างและให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น ผมมีความฝันที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้ในฐานะอาจารย์สอนภาษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆและรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน หลังจากจบคอร์สฝึกสอนการเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 2 ปีที่แคมปัสนางาโน่ ผมจึงได้เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
กรุณาบอกเกี่ยวกับชั้นเรียนที่คุณสอน
ผมรับผิดชอบดูแลชั้นเรียนสองคลาส คลาสแรกเป็นคลาสที่นักเรียนต้องการำงานด้านดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นในอนาคต คลาสที่สองเป็นคลาสภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเพื่อมุ่งมั่นเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 และ N2
ชั้นเรียนแบบไหนที่คุณอยากให้เป็น
ผมพยายามคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องโดยสร้างความรู้ความเข้าใจทางภาษาที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประเทศที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมที่ต่างกันและภูมิหลังการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นแน่นอนว่าวิธีการเรียนรู้ที่คุณต้องการและจิตสำนึกในการเรียนถูกกำหนดไว้แน่นอนว่าจะแตกต่างกันอย่างมาก นอกจากนี้ในเวลาที่จำกัด คุณจะต้องพัฒนาทักษะการเขียน ทักษะการสนทนา ทักษะการฟังจับใจความและทักษะการอ่าน เพื่อผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น จุดสำคัญที่สุดคือ "ความอยากที่จะทำและแรงจูงใจในการเรียนรู้ (เป้าหมาย)" ผมรับรู้อยู่เสมอว่ามันสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้
เหตุผลอะไรที่นักเรียนเลือกเรียนที่แคมปัสนางาโนะตามที่คุณได้ยินมาจากนักเรียนของคุณ
จากบางส่วนของนักเรียนในชั้นเรียนของผม มีผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้บริบาล(อาชีพผู้ดูแล)ในญี่ปุ่นในอนาคต บางคนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย บางคนต้องการเรียนต่อที่วิทยาลัยวิชาชีพอื่น บางคนต้องการเรียนต่หลักสูตร NBL เพราะฉะนั้นแต่ละคนมีความต้องการที่หลากหลายต่างกันไปในการทำงาน นอกจากงานด้านการดูแลพยาบาลยังมีสาขาอื่นเช่นไอทีและการโรงแรม (การบริการลูกค้า)เป็นต้น จากข้อมูลในชั้นอื่นมีนักเรียนบางคนต้องการล่ามด้วย
กรุณาบอกเกี่ยวกับเอกลักษณ์เฉพาะของแคมปัสนางาโนะ
ในแผนกภาษาญี่ปุ่นนักเรียนจะเรียนอยู่ในชั้นเดียวกัน เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่การทักทายขั้นพื้นฐานไปจนถึงการสนทนาในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการเขียนแต่งประโยคและเพื่อขจัดอคติในการสอนจากอาจารย์ผู้สอนเช่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นประเพณีและความคิด เราใช้ระบบ Team Teachingในการสอนนักเรียนชั้นนี้ ที่แคมปัสนางาโน่เนื่องจากชั้นเรียนมีนักเรียนหลายสัญชาติ จึงมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนามเพื่อที่จะเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างลึกซึ้ง"
เวลาที่อยู่กับนักเรียนสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร
1. การเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบ้านเกิดของนักเรียนเป็นพื้นฐานของวิธีคิดของนักเรียน
2. นักเรียนหลายคนไม่เคยเดินไปต่างประเทศและญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางมา ทุกคนจะมีข้อกังวลต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องตระหนักถึงสภาพจิตใจของนักเรียนเหล่านั้นและให้กำลังใจ
3. ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนต้องระวังรักษาอัตตาตัวตนของนักเรียนด้วย
จากข้างต้น เป็นสามหัวข้อใหญ่ที่มีความสำคัญมาก
สุดท้ายคุณมีคำพูดอะไรที่จะบอกต่อนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ในอนาคต
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหนกันนะ ถ้าเคยได้สัมผัสกับวิธีคิดสามัญสำนึกของคนญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่นและขนบธรรมญี่ปุ่นมาบ้างเป็นธรรมดาที่ย่อมไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ นอกจากนี้หากนักเรียนอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงอายุ 20 วัยนักศึกษา เป็นวัยที่กำลังมองหาความฝันในอนาคต แม้จะมีเป้าหมายแต่ก็ยังกังวลใจอยู่ มีหลายคนจึงรู้สึกไม่สบายใจกับการที่เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ แต่จงอย่ายอมแพ้ง่ายๆ สิ่งสำคัญคือคุณสามารถยอมรับต่อส่ิงที่ตัวคุณเองได้เลือกตอนนี้ในอนาคตได้หรือไม่ แน่นอนว่ายังมีความล้มเหลวและเป็นเรื่องปกติที่จะมีผู้ที่ล้มเหลวมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามหากคุณล้มเหลวจงอย่ายอมแพ้และคิดถึงภาพในอนาคตจนกว่าคุณจะยอมรับพอใจ ผมจะสนับสนุนและให้การช่วยเหลือพวกคุณอย่างเต็มกำลัง

top